ARTCOURT Gallery

News

Seishu Niihira|Art Fair

3331 ART FAIR 2022

2022.10.29 - 30
@3331 Arts Chiyoda, Selection-GYM(2F Gymnasium), Tokyo

Shihoko Fukumoto|Group Exhibition

Shihoko Fukumoto and Miyuki Yokomizo, Two Artists Exhibition “In Between”

2022.10.7 - 10.29
2022.11.4 - 11.26
@ Tosei Kyoto Gallery, kyoto

Norio Imai ,Masatoshi Masanobu | Group Exhibition

Back to 1972

2022.10.8 - 12.11 
@ Otani Memorial Art Museum, Nishinomiya City

Norio Imai

Norio Imai: White Mandala

2022.10.1 - 10.10
@ Art Space Iga ,Mie

Shihoko Fukumoto

GO FOR KOGEI 2022

2022.9.17 – 10.23
@ Shokoji Temple, Takaoka, Toyama

Satoshi Kawata

Utsushi no Manazashi: With Works from the Collection of the KCUA Art Museum
Satoshi Kawata, Hako Irie, Shime Hayashi, Hiroshi Iwai, Hisashi Iwakura, Akira Kinoshita, Michio Miyamoto

2022.9.17 – 11.6
@ Kyoto City University of Arts Art Gallery @KCUA, Kyoto