• ARTCOURT Gallery 画像:0
 • ARTCOURT Gallery 画像:1

Past Exhibitions

Sculpture Path 2009 inside: The refrection on the water & outside: Kisui – Iki

2009.6.2 [tue] – 6.20 [sat] @ARTCOURT Gallery & OAP Sculpture Path

Artist

Satoru Hoshino, Kentaro Ito, So Isobe, Rokubey Kiyomizu, Tokihiro Sato, Sumio Shibata, Yoshihiro Sugiyama, Hideto Yada
 • Sculpture Path 2009 Hideto Yada | Satoru Hoshino
 • Sculpture Path 2009 Tokihiro Sato
 • Sculpture Path 2009 inside: The refrection on the water
 • Sculpture Path 2009 inside: The refrection on the water
 • Sculpture Path 2009 Kentaro Ito
 • Sculpture Path 2009 Satoru Hoshino
 • Sculpture Path 2009 Hideto Yada

Click thumbnail for large image.

TOP